Loading

Małgorzata Jasiewicz

Dr.n.med. Specjalistka kardiologii oraz nauczyciel akademicki.

Biogram

Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, uzyskując w 2015 roku tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. W latach 2010-2013 podjęłam studia doktoranckie i uzyskałam stopień doktora nauk medycznych.

Od 2016 roku jestem związana ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, doskonaląc swój zawód w Klinice Kardiologii oraz w Zespole Poradni Przyklinicznych, a także w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia.

Od 2023 roku pracuję również w Klinice Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Doświadczenie

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe ukierunkowane było na intensywną terapię kardiologiczną, diagnostykę i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego i niewydolności serca, a także na diagnostykę i leczenie nabytych wad serca. Prowadziłam oddział intensywnej terapii chorych na COVID-19.

Mam również duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych ambulatoryjnych i profilowaniu opieki. Przez cały okres pracy zawodowej rozwijałam i doskonaliłam umiejętności z zakresu echokardiografii, ergospirometrii, a także rehabilitacji kardiologicznej.

Od 2009 roku uczestniczyłam w wielu polskich i zagranicznych warsztatach, szkoleniach i sympozjach dotyczących nadciśnienia płucnego i cewnikowania serca (Warszawa, Kraków, Londyn, Nicea, Praga, Wiedeń, Salzburg, Lizbona), a także w zaawansowanych certyfikowanych warsztatach z zakresu badania echokardiograficznego (Białystok, Radom, Warszawa, Zamość, Ciechocinek, Katowice, Łódź, Gdańsk).

Od 2016 roku kontynuuję, rozpoczętą w Klinice Kardiologii w Białymstoku, działalność naukowo-dydaktyczną jako adiunkt w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CM UMK, Toruń).

Osiągnięcia

Działalność naukowa zaowocowała uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych oraz wieloma sukcesami na tym polu, m. in uzyskaniem grantu Narodowego Centrum Nauki, Nagrodą dla Młodego Naukowca Sekcji Krążenia Płucnego PTK oraz kilkoma nagrodami i wyróżnieniami na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Byłam beneficjentką grantów unijnych i uniwersyteckich. Jestem autorem ponad 35 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych, a także autorem wielu doniesień zjazdowych. Od 2014 uczestniczę jako wykładowca w lokalnych i ogólnopolskich konferencjach naukowych i warsztatach. Ustawicznie nauczam zawodu studentów kierunku lekarskiego oraz – jako kierownik specjalizacji – przyszłych kardiologów.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • Klub 30 PTK – sekcja młodych polskich kardiologów o znaczącym dorobku naukowym
  • Sekcja Krążenia Płucnego PTK
  • Sekcja Niewydolności Serca PTK
  • Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
  • Sekcja Echokardiografii PTK

 

Mój zawód jest moją wielką pasją, w której się spełniam i nieustannie rozwijam. Jestem aktywną zwolenniczką i promotorką indywidualizacji leczenia oraz holistycznej pracy z pacjentem.

Zespół Terapii Stacjonarnej

Bartłomiej Żukowski

Bartłomiej Żukowski

Psychoterapeuta i członek zespołu Instytutu Gestalt w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP), Europejski Certyfikat Psychoterapii Gestalt oraz Europejski Certyfikat Superwizora Psychoterapii Gestalt. Praktyk Gestalt w Organizacjach, terapeuta uzależnień.
czytaj więcej
Paweł Przybylski

Paweł Przybylski

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (certyfikat nr 1141).
czytaj więcej
Izabela Złamańczuk

Izabela Złamańczuk

Psychoterapeuta, pedagog, specjalista tyflo i oligofrenopedagogiki.
czytaj więcej
Krystian Labuda

Krystian Labuda

Psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień.
czytaj więcej
Małgorzata Kaczmarek

Małgorzata Kaczmarek

Psychoterapeuta oraz specjalista terapii krótkoterminowej (TSR). Prowadzę terapię w języku polskim i francuskim.
czytaj więcej
Iga Markowska-Przybylska

Iga Markowska-Przybylska

Jestem psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą systemowym oraz certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień.
czytaj więcej
Michał Wierzbowski

Michał Wierzbowski

Fizjoterapeuta, trener personalny.
czytaj więcej
Tomasz Lepszy

Tomasz Lepszy

Psychoterapeuta specjalizujący się w psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor w trakcie szkolenia.
czytaj więcej
Ewa Pietrzykowska

Ewa Pietrzykowska

Lekarz, specjalista w dziedzinie psychiatrii.
czytaj więcej
Dorota Wojtczak

Dorota Wojtczak

Certyfikowana terapeutka i trenerka mindfulness, coach mindfulness i compassion.
czytaj więcej