Loading

Justyna Jasińska

Gabinet: Gabinet w Toruniu

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia (CBT), specjalista ds. przemocy w rodzinie, pedagog.

Witaj!

W  czym się specjalizuję?

Jestem psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT), specjalistą pracującym w obszarze przemocy w rodzinie oraz pedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w MOPR Włocławek, jako pracownik socjalny pracujący w obszarze przemocy w rodzinie, uzależnień, trudności opiekuńczo – wychowawczych. Współpracuję także ze organizacją Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szansa”, gdzie prowadzę terapię indywidualną. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoją pracę poddaję superwizji. Superwizorzy: Artur Kołakowski, Olga Olszewska.

W czym pomagam?

 • terapia dla osób współuzależnionych,
 • wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 • psychoterapia zaburzeń lękowych (fobie, napady paniki, OCD, GAD),
 • psychoterapia depresji i in. zaburzeń nastroju,
 • terapia zaburzeń osobowości,
 • konsultacje i porady terapeutyczne,
 • poradnictwo pedagogiczne,
 • trudności w relacjach,
 • niskie poczucie wartości,
 • wsparcie rodziców w wyzwaniach wychowawczych.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Towarzyszę też kobietom w okresie okołoporodowym.

 

Moje wykształcenie i szkolenia w zawodzie psychoterapeuty:

 • Szkoła Psychoterapii Crescentia – 4 letnie szkolenie psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym,
 • II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy,
 • Szkolenie „Veto wobec Przemocy, Alkoholu i narkotykom”,
 • Szkolenie „Samobójstwa – przyczyny, uwarunkowania, diagnoza zjawiska”,
 • Kurs Mediatora Sądowego,
 • Szkolenie „Psychopedagogika traumy”,
 • Szkolenie „Pozytywna Dyscyplina”,
 • Metody Porozumienia bez Przemocy w Pracy z Osobą Uzależnioną lub stosującą Przemoc,
 • Szkolenie „Identyfikacja przemocy seksualnej i podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia dziecka”,
 • Szkolenie „Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniach w obszarze pracy socjalnej”,
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia warsztatów motywujących i wspierających dla rodziców,
 • Szkolenie „Coaching rodzinny, techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”,
 • Szkolenie „Przeciwdziałania przemocy – warsztaty dla profesjonalistów”.

W swojej pracy nieustannie podnoszę kwalifikacje, aby mieć możliwość lepszego zrozumienia i zaadresowania Twoich trudności.

Zapraszam Cię na spotkanie, podczas którego poczujesz, że wszystko, z czym przychodzisz, zostanie usłyszane, przyjęte i zaopiekowane.

Do zobaczenia!

Justyna

 

 

 

Zespół Sensica

Bartłomiej Żukowski
Bartłomiej Żukowski
Psychoterapeuta i członek zespołu Instytutu Gestalt w Krakowie. Praktyk Gestalt w Organizacjach, terapeuta uzależnień.
czytaj więcej
Paweł Przybylski
Paweł Przybylski
Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (certyfikat nr 1141).
czytaj więcej
Izabela Złamańczuk - Działdowska
Izabela Złamańczuk - Działdowska
Psychoterapeuta, pedagog, specjalista tyflo i oligofrenopedagogiki.
czytaj więcej
Krystian Labuda
Krystian Labuda
Psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień.
czytaj więcej
Zbigniew Celebucki
Zbigniew Celebucki
Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (nr 1137) oraz instruktor psychoterapii uzależnień.
czytaj więcej
Małgorzata Kaczmarek
Małgorzata Kaczmarek
Psychoterapeuta i certyfikowany terapeuta terapii krótkoterminowej (TSR). Prowadzę terapię w języku polskim i francuskim. Poznaj mnie bliżej:
czytaj więcej
Iga Markowska-Przybylska
Iga Markowska-Przybylska
Jestem psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą systemowym oraz certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień.
czytaj więcej
Katarzyna Szczotkowska
Katarzyna Szczotkowska
Psychoterapeutka, pedagog i konsultantka Ajurwedy.
czytaj więcej
Kinga Ziółkowska
Kinga Ziółkowska
Psycholog w trakcie dyplomowania, terapeuta, Towarzysz w Żałobie
czytaj więcej
Aurora Konieczna
Aurora Konieczna
Psychoterapeuta psychologii procesu w trakcie szkolenia, psycholog.
czytaj więcej