Loading
opis szkoleniaprowadzącyprogram szkoleniaformularz zgłoszeniowy

Terapia Schematów

25-26.09.2020 Toruń, ul. Radiowa 18

Opis szkolenia

Terapia Schematów jest nowatorskim i niezwykle skutecznym podejściem w pracy z emocjami. Łączy w sobie to, co najlepsze z nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, teorii przywiązania Bowlby’ego oraz terapii Gestalt.

Terapia Schematów jest doskonałą odpowiedzią na pytanie: w jaki sposób pracować z klientem, który nie potrafi zrozumieć i zapanować nad swoimi emocjami, rani siebie i innych, gdyż nie umie adekwatnie ocenić sytuacji, czy jest nadmiernie krytyczny i wymagający wobec siebie lub innych.

Na szkoleniu zapoznasz się z podstawowymi pojęciami, jakimi operuje Terapia Schematów.

SZKOLENIE ZALICZA SIĘ DO ODNOWIENIA CERTYFIKATU TERAPEUTY POZNAWCZO – BEHAWIORALNEGO.

Dowiesz się czym jest schemat.

Według definicji wczesny nieadaptacyjny schemat jest specyficznym wzorcem emocjonalno-poznawczym, który jest niekorzystny lub wręcz niszczący dla danej osoby. W praktyce wygląda to tak, jakby umysł klienta patrzył na świat przez wypaczone soczewki – to, co „widzi” znacznie odbiega od tego co „jest”. Dobrym przykładem może być schematpodejrzliwość/krzywdzenie. Osoba, która go ma żyje z przeświadczeniem, że inni będą ją świadomie ranić, nadużywać jej zaufania, upokarzać, zdradzać, kłamać, manipulować, czy wykorzystywać. Żyje w przeświadczeniu, że „zawsze przytrafia się jej to, co najgorsze.
W Terapii Schematów wyróżniamy ich 18.

Zrozumiesz, w jaki sposób się tworzą się schematy.

Schematy kształtują się w dzieciństwie. W Terapii Schematu definiujemy 6 ogólnych kategorii emocjonalnych potrzeb dziecka: bezpieczeństwa, kontaktu z innymi, autonomii, poczucia własnej wartości, autoekspresji i realnych ograniczeń. Gdy potrzeby te są zaspokojone, rozwój emocjonalny dziecka przebiega prawidłowo. Jednak w przypadku, gdy któraś z potrzeb nie jest zaspokojona, w jej obszarze powstaje wczesny nieadaptacyjny schemat.

Poznasz czym są i jakie wyróżniamy style radzenia sobie ze schematami.

Pytanie: co robi człowiek, gdy jego życie determinowane jest przez jeden z wczesnych nieadaptacyjnych schematów jest niezwykle istotne. Oczywiście, taka osoba musi sobie z tym w jakiś sposób poradzić. W Terapii Schematu wyróżniamy trzy style radzenia sobie ze schematami: unikanie, podporządkowanie i kontratak, i niestety żaden z nich nie jest dobrym wyjściem z sytuacji.

Dowiesz się czym są tryby.

Ostatnim podstawowym pojęciem w Terapii Schematów są tryby. Definiujemy je jako stany emocjonalne i reakcje na dane sytuacje. Na przykład klient działający w trybie określanym jaki Wymagający Rodzic będzie miał sztywne i surowe zasady. Taka osoba odczuwa silną konieczność do tego, by zawsze zachowywać się idealnie, dążyć do najwyższych osiągnięć, trzymać wszystko we właściwym porządku itd.
W Terapii Schematów wyróżniamy 10 trybów.

Nauczysz się pomagać swojemu klientowi.

Na szkoleniu dowiesz się, jak możesz pomóc swojemu klientowi poprzez:
identyfikację jego wczesnego nieadaptacyjnego schematu, odnalezienie niezaspokojonej potrzeby oraz sposobów na jej zaspokojenie w aktualnej sytuacji, zatrzymanie szkodliwego stylu i trybu radzenia sobie oraz stworzenie zdrowego i rozwijającego schematu poznawczo-emocjonalnego.

Jeśli:

Chcesz nauczyć się skutecznej metody pracy z klientem, który ma poważne problemy w identyfikacji i okazywaniu swoich emocji oraz potrzeb.
Chcesz pomóc klientowi, który czuje, że niszczy swoje życie przez nadmierny krytycyzm lub okazywanie niezadowolenia.

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie

Czas trwania: 20 godzin szkoleniowych

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.

koszt szkolenia*
600,00 PLN
zapisz się
W cenę szkolenia wliczony jest bufet kawowo - ciasteczkowy oraz materiały szkoleniowe. W cenie jest też nocleg na sali szkoleniowej (materace, karimaty we własnym zakresie). Budynek dysponuje zapleczem sanitarno – kuchennym
Prowadzący
leader
Agnieszka
Mróz - Sikorska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat nr 420 wydany przez PTTPB), certyfikowany terapeuta Terapii Motywującej (certyfikat nr 100 wydany przez PTTM). Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, oraz Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. W trakcie kursu Syperwizor – Dydaktyk TPB. Od ponad kilkunastu lat pracuje jako konsultant na oddziale Pediatrii grudziądzkiego Regionalnego Specjalistycznego Szpitala w Grudziądzu, prowadzi ponadto prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W pracy psychoterapeutycznej łączy różne podejścia: terapię poznawczo – behawioralną z uwzględnieniem III fali, dialog motywujący oraz terapię schematów. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych zmagających się z problemami nastroju, zaburzeniami lękowymi, będących w kryzysie, czy przejawiających zachowania autoagresywne. Pracuje ponadto z osobami z niską samooceną, perfekcjonizmem, problemami z kręgu zaburzeń odżywiania. Pracuje z rodzicami w celu wspierania ich kompetencji wychowawczych. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
Formularz
zgłoszeniowy
Dane kontaktowe
Dane do faktury
-

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu realizacji usługi szkoleniowej. Akceptuję Politykę Prywatności.