Loading
Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia indywidualna i na czym dokładnie polega? Kiedy warto rozważyć jej podjęcie i komu jest dedykowana? Dowiedz się, ile może trwać proces psychoterapeutyczny i czy skuteczność psychoterapii potwierdzają badania naukowe. Poznaj główne czynniki leczące oraz nurty psychoterapeutyczne – przed Tobą kompleksowy przewodnik po świecie psychoterapii indywidualnej. 

Psychoterapia indywidualna – co to jest? 

Psychoterapia indywidualna to jedna z metod leczenia problemów oraz trudności natury psychologicznej. Najłatwiej porównać ją do spotkania i rozmowy dwóch osób, z tym jednak wyjątkiem, że jedna z nich jest doświadczonym specjalistą zdrowia psychicznego – psychoterapeutą. 

W aspekcie oddziaływań psychoterapeutycznych oraz całej psychoterapii indywidualnej relacja pacjent-terapeuta odgrywa ogromną – a w wielu przypadkach najważniejszą – rolę. To właśnie współpraca oraz stopniowo nawiązująca się nić porozumienia między klientem i terapeutą jest największą wartością podejmowanych działań. 

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna polega na systematycznych spotkaniach i rozmowach z wykwalifikowanym oraz doświadczonym terapeutą. Sesje odbywają się zawsze w atmosferze przepełnionej empatią oraz zrozumieniem dla klienta. W ten sposób nawiązuje się relacja terapeutyczna. Jest ona więzią szczególnego rodzaju – staje się także fundamentem całego procesu terapeutycznego i głównym czynnikiem leczącym podczas trwania terapii. 

Co istotne, psychoterapia indywidualna oparta jest na solidnych podstawach merytorycznych i czerpie z wieloletniego dorobku różnych szkół psychoterapii na całym świecie. W zależności od nurtu, w którym pracuje dany terapeuta, może on stosować różnorodne techniki oraz metody terapeutyczne. To właśnie dzięki nim możliwe jest stworzenie pacjentowi najbardziej optymalnych warunków do mierzenia się, a następnie pokonywania, napotykanych w swoim życiu trudności. 

Czynniki leczące w psychoterapii

Wbrew pozorom, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że psychoterapia indywidualna nie jest zwykłą pogawędką czy rozmową z przyjacielem. Już na samym początku współpracy klienta z terapeutą, ustalane są konkretne oczekiwania klienta i cele psychoterapii. 

Podejmowane są również różnorodne działania w celu uzyskania diagnozy doświadczanych trudności oraz ich przyczyn. W toku psychoterapii indywidualnej na pacjenta działa szereg czynników leczących – często on sam nie do końca zdaje sobie z nich sprawę. 

Należą do nich m.in.: 

 • możliwość odreagowania tłumionych emocji;
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji oraz uczuć;
 • nawiązanie bezpiecznej więzi z terapeutą;
 • doświadczenie empatii oraz zrozumienia;
 • odzwierciedlanie wypowiedzi klienta przez terapeutę;
 • możliwość wejrzenia w siebie w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej. 

 

W zależności od szkoły psychoterapii i stosowanych przez terapeutę technik, możliwe jest także wskazanie wielu innych czynników leczących. Są one w pewnym stopniu zależne od osobowości, doświadczeń i kompetencji pacjenta, a także tego, czego w aktualnym momencie swojego życia najbardziej mu potrzeba.

Kiedy warto zgłosić się na terapię indywidualną?

Psychoterapia indywidualna jest polecaną metodą leczenia zaburzeń oraz problemów psychicznych. Warto się na nią zgłosić, jeśli borykasz się m.in.:

 • z zaburzeniami nastroju, np. z depresją lub niestabilnością emocjonalną;
 • z zaburzeniami lękowymi, np. GAD, ataki paniki, fobie specyficzne czy fobia społeczna;
 • z zaburzeniami odżywiania, np. anoreksja, bulimia, diabulimia,
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
 • z zespołem stresu pourazowego (PTSD),
 • z uzależnieniami chemicznymi lub behawioralnymi.

 

Psychoterapia indywidualna pomaga także osobom zdrowym psychicznie w pokonywaniu różnego rodzaju kryzysów. Przykładami są: 

 • rozwód i rozstanie;
 • utrata pracy;
 • śmierć osoby bliskiej; 
 • kryzys wieku średniego;
 • wkraczanie w dorosłość;
 • doświadczenie klęski żywiołowej;
 • poronienie.

 

Warto podkreślić, że psychoterapia indywidualna, m.in. psychoterapia Gestalt stanowi nie tylko oddziaływanie lecznicze w przypadku problemów natury psychicznej, ale jest także sposobem na osiągnięcie większej świadomości siebie oraz wglądu w swoje życie wewnętrzne.

Psychoterapia indywidualna polecana także osobom borykającym się z syndrom współuzależnienia lub syndromem DDA/DDD – Dorosłego Dziecka Alkoholika lub Dorosłego Dziecka z Domu Dysfunkcyjnego.

W jakich trudnościach pomaga terapia indywidualna?

Indywidualna praca z doświadczonym psychoterapeutą pomaga pokonywać różnorodne trudności w życiu zawodowym oraz osobistym. Dzięki sesji 1:1 uwaga terapeuty jest w 100% skoncentrowana na pacjencie i jego sposobie przeżywania rzeczywistości. Możliwa staje się wtedy praca z ograniczającymi przekonaniami, obniżonym poczuciem własnej wartości, traumatycznymi doświadczeniami czy oporem przed zmianami, których klient pragnie.

Uczęszczanie na psychoterapię indywidualną bywa także sposobem na ogromny rozwój wewnętrzny – pacjent stopniowo odkrywa rządzące jego życiem, niekiedy bardzo krzywdzące, schematy postępowania lub nieadekwatne do sytuacji sposoby reagowania w różnych sytuacjach. Dzięki terapii może nam nimi pracować i przeorganizować zarówno narrację swojego życia, jak i sposób interpretowania rzeczywistości wokół siebie. 

W każdym przypadku metody pracy terapeutycznej są dopasowywane do problemu pacjenta oraz jego możliwości i aktualnych potrzeb. W celu uzyskania jak najlepszych efektów psychoterapii indywidualnej pacjentom zaleca się przede wszystkim zaangażowanie oraz wiarę w rezultaty pracy własnej. Niezwykle istotne jest, aby w trakcie psychoterapii pacjent rozwinął lub wykształcił w sobie poczucie sprawczości.

Jaki nurt psychoterapii indywidualnej wybrać?

Istnienie różnych szkół psychoterapii indywidualnej sprawia, że pacjent rozważający podjęcie leczenia, może zdecydować się na najbliższą mu orientację naukową oraz rodzaj oddziaływań terapeutycznych. Warto więc pokrótce znać charakterystykę każdego z rodzajów psychoterapii, aby dokonać wyboru zgodnego z wyznawanymi wartościami i przekonaniami.

Niektóre szkoły psychoterapii wywodzące się z psychoanalizy największą wagę przywiązują do pierwszych lat życia człowieka i sfery jego nieświadomości oraz podświadomości. Inne skoncentrowane są na poszukiwaniu rozwiązań oraz wzmacnianiu w pacjencie jego mocnych stron. Podejście humanistyczne podkreśla natomiast holistyczne podejście do człowieka. 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna operuje na takich pojęciach, jak zmiana sposobu interpretowania siebie i świata, zmiana zachowania i wyuczonych reakcji emocjonalnych w odpowiedzi na znane bodźce, a także nauka umiejętnego przyglądania się swoim myślom.

Podsumowując, każda sesja terapii indywidualnej może znacząco się od siebie różnić, jednak łączyć je będzie perspektywa naukowa, jaką przyjmuje terapeuta. To od niej zależy m.in. czas trwania psychoterapii oraz jej częstotliwość czy dyrektywność. 

Krótka charakterystyka nurtów psychoterapeutycznych

Poznaj poszczególne szkoły psychoterapii i zastanów się, które założenia są Ci najbliższe. Dzięki temu o wiele łatwiej przyjdzie Ci podjęcie decyzji dotyczącej wyboru idealnego dla siebie psychoterapeuty.

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapię Gestalt cechuje przede wszystkim holistyczne (całościowe) podejście do człowieka. Głównym założeniem nurtu jest fakt, że prawdziwe odkrywanie przez pacjenta samego siebie jest możliwe w dialogi i podczas kontaktu z drugim człowiekiem, a więc w relacji terapeutycznej. 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu, że ludzkie reakcje emocjonalne i zachowania są przede wszystkim wynikiem sposobu interpretowania przez nas świata. Zmieniając swój sposób myślenia, można więc wpłynąć także na doświadczane emocje. 

Psychoterapia psychodynamiczna

Nurt psychodynamiczny opiera się na pracy z nieświadomością klienta oraz na nieustannym wglądzie w siebie. Koncepcja Id, Ego oraz Superego tłumaczy przyczyny poszczególnych zachowań oraz reakcji, jest także głównym obszarem pracy z terapeutą.

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień jest dedykowana osobom, które utraciły kontrolę nad przyjmowaniem danej substancji lub wykonywaniem jakiejś czynności. Terapia opiera się w dużej mierze na psychoedukacji oraz wypracowywaniu przez klienta sposobów rozpoznawania głodu oraz radzenia sobie z nim. 

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach należy do terapii krótkoterminowych i jak mówi jej nazwa – jest maksymalnie skoncentrowana na poszukiwaniu rozwiązań oraz sposobów pokonania trudności przez pacjenta. Jej głównym celem jest wydobycie z klienta potencjału oraz zbudowanie w nim pewności siebie. 

Psychoterapia systemowa 

Psychoterapia systemowa wyrasta z założenia, że jednostka zawsze jest częścią jakiegoś systemu. Zachodzące w nim interakcje (np. między członkami rodziny) prowadzić mogą do wielu trudności. Podczas pracy terapeutycznej wypracowuje się rozwiązania, które uwzględniają odrywane w relacjach role, problemy komunikacyjne czy też kwestię stawiania granic.

Oczywiście, wspomniane wyżej nurty psychoterapeutyczne stanowią jedynie część podejść teoretycznych, które opracowano przez lata badań i doświadczeń. Ich znajomość może jednak pomóc w zrozumieniu różnic, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi szkołami psychoterapii indywidualnej. 

Jaka jest skuteczność psychoterapii indywidualnej?

Psychoterapia indywidualna, jako metoda leczenia zaburzeń psychicznych, czy też jako sposób na poprawę psychospołecznego funkcjonowania jednostki, może pochwalić się dużą skutecznością potwierdzoną w rzetelnych badaniach naukowych. 

Jak ustalono, u co najmniej 75-80% osób uczęszczających na psychoterapię, zauważono widoczną poprawę codziennego funkcjonowania. Co ciekawe, nurt w którym prowadzono terapię, nie miał istotnego wpływu na jej efektywność. O wiele ważniejszym czynnikiem warunkującym skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych była relacja pacjent-terapeuta. 

Warty podkreślenia jest również fakt, że psychoterapia indywidualna w wielu przypadkach trudności jest uznawana za wybór lepszy niż leczenie farmakologiczne. 

Czas trwania psychoterapii indywidualnej

Czas trwania oddziaływań terapeutycznych w dużej mierze uwarunkowany jest nurtem psychoterapeutycznym, w którym zostaje podjęte leczenie. Niektóre rodzaje terapii można zaliczyć do form długoterminowych, inne – do krótkoterminowych i tym samym – skupiających się na rozwiązywaniu aktualnych trudności pacjenta, bez zagłębiania się w przeszłość czy dzieciństwo.

Psychoterapie długoterminowe, jak np. terapia psychodynamiczna, są w swej naturze skoncentrowane na głębokich zmianach zachodzących w osobowości pacjenta. Trudno w tym aspekcie o szybkie efekty i rezultaty, dlatego na terapię uczęszcza się nawet kilka lat. 

Inaczej jednak wygląda sprawa np. psychoterapii Gestalt czy psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Są one skoncentrowane przede wszystkim na teraźniejszości i aktualnych zasobach klienta. Dzięki temu możliwa jest praca tylko z problemami, z którymi pacjent się zgłasza. Psychoterapie krótkoterminowe trwają zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy, rzadziej lat. 

Psychoterapia indywidualna – jak zrobić pierwszy krok? 

W niezliczonej liczbie przypadków najtrudniejszy bywa pierwszy krok. Podobnie jest z podjęciem psychoterapii i pracy nad sobą. Sięgnięcie po pomoc specjalisty często uznawane jest za słabość – zupełnie bezpodstawnie. Warto uświadomić sobie, że takie działanie jest przede wszystkim oznaką zarówno ogromnej odwagi, jak i odpowiedzialności. 

Nie zawsze znajdzie się osoba, która popchnie nas w kierunku zmiany. Pamiętajmy więc, że dbanie o siebie i własny dobrostan psychiczny jest dowodem naszej siły oraz wytrwałości w trudnych czasach. I zawsze jest także wyborem słusznym. 

Umów się na wizytę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu kontaktu zwrotnego. Akceptuję Politykę Prywatności.