Loading
opis szkoleniaprowadzącyprogram szkoleniaformularz zgłoszeniowy

Krótkoterminowa terapia par

8-10.03.2019 i 6-7.04.2019 Toruń, ul. Radiowa 18

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o program „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu”, autorstwa Barbary Bętkowskiej – Korpały, Bożeny Maciek-Haściło, Krzysztofa Gąsiora, Jolanty Ryniak. Program został opracowany na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest przez nią rekomendowany. Jest to program wspomagający leczenie osób uzależnionych, możliwy do wykorzystania w pracy z parami w których nie występuje problem uzależnień.

Cele szkolenia:

 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie krótkoterminowej pracy z parą, w tym z problemem uzależnień.
 2. Wprowadzenie do rozumienia systemowego pracy z parą. Usystematyzowanie wiedzy na temat metod pracy terapeutycznej z parą, takich jak: neutralność, pytania cyrkularne, wzmacnianie zasobów do dokonywania zmian itp.
 3. Zapoznanie z 8 sesyjnym program Krótkoterminowa Terapia Par – proces zdrowienia w uzależnieniu.
 4. Przeprowadzenie pełnego procesu pracy z parą.
 5. Nabycie umiejętności pracy z parą we wczesnym okresie zdrowienia

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Metody pracy z parą.
 2. Kwalifikacja do terapii par – możliwości i ograniczenia.
 3. Konsultacja pary: diagnoza problemowa, określenie celów pracy terapeutycznej,
  uzgodnienie i urealnienie oczekiwań członków rodziny wobec siebie.
 4. Rozmowy motywujące do wprowadzania zmian w oparciu o uzgodnione cele.
 5. Analiza gotowości do zmian i wzmacnianie zasobów rodziny i pary.
 6. Poprawa komunikacji w parze i rodzinie.
 7. Zmiana wzorców komunikacyjnych.
 8. Rola pary w szerszym systemie rodzinnym, praktyki wychowawcze.
 9. Intymność w związku.
 10. Kończenie krótkoterminowego procesu terapeutycznego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, seminaria, warsztaty, prezentacja nagrań filmowych, symulowany proces pracy z parą. Uczestnicy otrzymują pakiet szkoleniowy ze szczegółowym rozpisaniem sesji.

Szkolenie jest przeznaczone dla: specjalistów psychoterapii uzależnień lub będących w trakcie, psychologów, psychoterapeutów lub będących w trakcie procesu certyfikacji.

Kontrakt szkoleniowy:

 1. Wymagane jest uczestniczenie we wszystkich zjazdach, z uwagi na to, że szkolenie zakłada przeprowadzenie całego procesu Krótkoterminowej Terapii Par na symulowanej parze.
 2. Podjęcie w trakcie kursu pracy z parą i przedstawienie własnego materiału podczas drugiej części szkolenia.
 3. Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest możliwe po udziale we wszystkich częściach szkolenia.

Organizacja kursu:

 1. Szkolenie odbywa się w dwóch częściach, obejmuje 50 godzin szkoleniowych:
  I część – 30h oraz II część – 20 h
 2. Maksymalna liczba uczestników 20 osób
 3. Termin szkolenia: 8-10.03.2019 oraz 6-7.04.2019
koszt szkolenia*
1750 PLN
Uczestnicy otrzymają podręcznik z programem Krótkoterminowa Terapia Par wraz z płytką z nagraniem fragmentów sesji oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu (po uczestniczeniu w całości szkolenia).
zapisz się
W cenę szkolenia wliczony jest bufet kawowo - ciasteczkowy oraz materiały szkoleniowe. W cenie jest też nocleg na sali szkoleniowej (materace, karimaty we własnym zakresie). Budynek dysponuje zapleczem sanitarno – kuchennym
leader
Barbara
Barbara Bętkowska-Korpała,
kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wykształcenie: doktor habilitowany, specjalista psychologii klinicznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiej Szkoły Psychoterapii Socjo-somatoanalitycznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Socjo- Somatoanalitycznej i Gestalt oraz Terapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie zawodowe: ponad 26 lat pracy w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty oraz psychoterapeuty m.in.: w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i NZOZ Centrum Dobrej Terapii. Przez 9 lat wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień, dydaktyk w Katedrze Psychiatrii CMUJ. Realizacja projektów badawczych m.in. z zakresu uzależnień, publikowanie prac naukowych. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z terapii par w leczeniu uzależnień.
leader
Jolanta
Ryniak
magister psychologii, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener Europejskiej Szkoły Psychoterapii Socjo-Somatoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe: 23 lat pracy w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty oraz psychoterapeuty m.in.: w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przez 9 lat kierownik merytoryczny i wykładowca Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień, dydaktyk w Katedrze Psychiatrii CMUJ. Prowadzenie licznych szkoleń z zakresu problematyki uzależnień oraz terapii par i innych z zakresu psychoterapii uzależnień.
Dane kontaktowe
Dane do faktury
-